High-Line Serie

2 komponents lacker för offentligmiljö där golvet utsätts för extra hög slitage.

Pro-Line Serie

1 komponents lacker för både hemmamiljö och lätt offentligmiljö.

Easy-Line Serie

1 komponents lack för hemmamiljö.

Primer-Line Serie

Grundlack till FloorCoat topplacker.

FLOORCOAT

1 komponents lacker för hemmamiljö och lätt offentligmiljö.