100% INRIKTNING PÅ SLIPNING, YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL AV TRÄGOLV.

Dåtid

Floorcoat Sverige AB/Tip-Top Slibematerialer A/S är en familjeföretag med huvudkontor i danska Odense. Henrik Hansborg, som är VD och daglig arbetsledare har arbetat med golvslipning och ytbehandling sedan 1985. Visionen var och är fortfarande att producera så mycket som möjligt själv i Odense och sälja via våra butiker i Danmark och grossister i Sverige. Vi jobbar effektivt för att kunna bibehålla ett konkurrenskraftigt pris med väldigt hög kvalitet på våra produkter och samtidigt ge ledande kollegor i branschen en god match.

Nutid

FloorCoat Sverige AB/Tip-Top Slibematerialer A/S jobbar hårt för att vara den främsta partner för slip-, ytbehandling och golvprodukter. Vi fortsätter vara nära marknaden och serva dom med tidsenliga och tillförlitliga produkter. Att slimma våra egna organisationer för att vara ekonomisk fördelaktig utan för det tummar på kvalitén på produkterna, är en av våra största utmaningar.

Då golvslipning är ett hantverk så krävs det att ha så brett sortiment så möjligt, så det passar dom flesta. Varje projekt har sin budget, därför så har vi olika prisspan.
Tillsammans med våra samarbetspartner så ger vi den bästa råden för just ditt projekt.

Framtid

FloorCoat Sverige AB/Tip-Top Slibematerialer A/S vision för framtiden är att utveckla nya och bättre produkter för att underlätta arbetet för golvsliparnas vardag. Samtidigt bli av med miljöpåverkande produkter, utan att det påverkar kvalitén. Vår fokus kommer fortsättningsvis vara på golvslipning och ytbehandling för den professionella marknaden. Genom att vara så nära hantverkarna som möjligt, så kommer vi fånga upp framtidens behov och trender. Vårt mål är att vara marknadsledare och golvsliparens naturliga partner.